Oferta

Nasza oferta

Nasz oferta obejmuje niezwykle szeroką gamę usług.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie. Jesteśmy perfekcjonistami w zakresie swojej działalności. Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych.

Wysoka jakość usług, a także atrakcyjne ceny to nasza domena.

Indywidualne podejście do Klienta pozwala nam realizować zadania na satysfakcjonującym Klientów poziomie. Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji!

Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług.

Zarządcy wykonują wszystkie czynności określone w Ustawie o Własności Lokali z należytą starannością.

Z mocy Ustawy podstawowym obowiązkiem zarządcy i administratora jest:

  • utrzymanie formy samofinansowania zasobów Wspólnoty
  • utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego zarządzanej nieruchomości
  • utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym

Firma „SZCZUREK-WÓJCIAK”
oferuje usługi w zakresie:

Wykonanie czynności związanych z rejestracją Wspólnoty Mieszkaniowej

Obsługa administracyjna

Pomoc w przejęciu nieruchomości przez Zarząd Wspólnoty od poprzedniego Administratora, (zawieranie umów z dostawcami mediów, firmami świadczącymi usługi porządkowe, konserwacji, czy wywóz nieczystości); prowadzenie spisu lokali wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej; sporządzanie planu gospodarczego; zapewnienie dostaw mediów do całej nieruchomości; sprawowanie kontroli nad utrzymaniem czystości i higieny na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej; wykonanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej; pomoc w wyborze Ubezpieczyciela nieruchomości; organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa finansowo-ksiegowa

Pomoc w założeniu i obsłudze rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej; sporządzanie rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej z tytułu przychodów, kosztów, środków finansowych oraz należności i zobowiązań; prowadzenie indywidualnych rozliczeń finansowych z właścicielami lokali; windykacja należności z tytułu przychodów z nieruchomości, bez obsługi prawnej; sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego; sporządzanie planu finansowego w oparciu o plan gospodarczy; ewidencję księgową prowadzimy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania dla Wspólnot.

Utrzymanie techniczne budynku

Prowadzenie przekazanej przez Wspólnotę Mieszkaniową książki obiektu oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej; zlecanie kontroli stanu techniczno-sanitarnego budynku; przeglądu technicznego budynku zgodnie z prawem budowlanym; okresowych przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz urządzeń dźwigowych; zlecanie drobnych napraw i konserwacji budynku.

Pełny zakres obowiązków jak również szczegółowe ustalenia, co do zakresu i sposobu wykonywania usług zawarty zostanie w umowie o zarządzanie nieruchomością.

Zarządzane nieruchomości pozwoliły zdobyć pracownikom Firmy doświadczenie zarówno w egzekwowaniu usterek obiektów w okresie gwarancji oraz rękojmi, jak i przeprowadzania remontów.

Dane kontaktowe

„SZCZUREK-WÓJCIAK”
Zarządzanie Nieruchomościami

Adres:

ul. Lubostroń 37/42
30-383 Kraków
POKAŻ MAPĘ

NIP: 683 209 35 41
REGON: 366674120

Godziny otwarcia:

poniedziałek – 11:00-19.00
wtorek – 7:30 – 15:30
środa – dzień wewnętrzny
czwartek – 7:30 – 15:30
piątek – 7:30 – 12.00
sobota-niedziela – zamknięte

Skontaktuj się z nami